خوب  خوبان  عالم  خوبترین  هاست  ما  دلمون  رو  خالی  کرذیم  همه  رو   بیرون  کردیم  جای

آقا  خالیه  قلبمون  داره  میترکه   {ارزش دیدن داره}
موضوع :
کلیپ های تصویری ,