بر سر سفره های ساده و غیر ساده ی افطار ، بی بهانه یکدیگر را دعا کنیم

http://s3.picofile.com/file/7445123545/monasebat_com_image_gallery_image_526.jpg