کلیپ صوتی از بیانات مقام معظم رهبری در مورد سوریه


موضوع :
نائب امام زمان ,