شاید  با  دیدن  این  کلیپ  بدانیم  که  چرا  گاهی  اوقات  حضرت  صاحب  جوابمون  رو

نمیدند  و  شاید  هم  بفهمیم  که  حضرت  مهدی (عج)  که  همیشه  پشت  شیعه  هایشانند


دانلودموضوع :
کلیپ های تصویری ,